O nás


Radka Neumanová

architektka
spoluautorka projektu LET

Nora Procházková

grafička a typografka
spoluautorka projektu LET

Klára Fidlerová

pedagožka, divadlení lektorka
spoluautorka projektu LET

Kristýna Svobodová

kunsthistorička
odborná konzultantka Architektura 1 + 2 + 3
spoluautorka Architektura 1 + 2 + 3Aleš Pospíšil

kunsthistorik, památkář
odborný konzultant Architektura 1 + 2

Filip Velímský

archeolog
odborný konzultant Architektura 1 + 2 + 3
spoluautor Architektura 3

Tomáš Pospěch

fotograf projektu LET 


O projektu LET >  LOKÁLNÍ ELEKTRONICKÉ TOULKY

 

= tematické trasy

poutavou formou připomenou historické a kulturní dědictví města Čáslavi
a zmapují místa spjatá s příběhy (slavní rodáci, historie, architektura, pověsti, literatura, zajímavosti, perly a perličky …)

= webový průvodce

místní i turisty provede městem nečekaně a odkryje jeho různorodé vrstvy a témata

= neustále se rozšiřující databáze textů

s faktografickou hodnotou, které popisují nejen pozici objektů v současném kontextu města, ale i jejich historii a okolnosti vzniku

Překvapovalo nás, že ve městě stále zdánlivě panuje pocit – daný patrně blízkostí významnými památkami nabité Kutné Hory – že Čáslav nemá co nabídnout ani místním, ani přespolním. A tak jsme se rozhodly prostřednictvím stezek LET dokázat opak. V pilotní fázi projektu jsme zpracovaly 3 trasy. Architektura 1. + 2. odborně mapují architektonicky významné budovy postavené v posledních 100—150 letech, tedy v období, které zatím zůstávalo v tomto historickém městě opomíjené, ale zanechalo až překvapivě silnou stopu v jeho organismu. Na stezkách Zmizelá 1. + 2. se brzy vydáme po stopách dávno i nedávno zašlých míst a vzpomínek pamětníků, které zaznamenáváme dřív, než se vytratí. Trasou Pověsti čáslavské znovuoživíme téměř zapomenuté strašidelné, dojemné i hrdinské příběhy a s pomocí zajímavých úkolů jimi provedeme zejména děti. Další témata by měla následovat.

Inspirací nám byly architektonické manuály, které si postupně zpracovává řada měst v republice – namátkou Litomyšl, Brno, Zlín. Čáslavskou „mutaci“ však nepojímáme úzce oborově, postupně zpracováváme větší šíři témat a snažíme zacílit na různé zájmové i věkové skupiny. Část objektů se tak může objevit i na vícero trasách v odlišném kontextu (architektura, rodný dům apod.) Velký důraz klademe i na trasy připravené pro děti a rodiče, což je vrstva, která zde nyní zcela chybí.

Každá stezka má svého garanta, který s péčí dohlíží na její úroveň a spolupracuje s odbornými konzultanty. Příležitostně pořádáme i komentované prohlídky jednotlivých tras pro ty, co si raději vše vyslechnou naživo, než aby bojovali s technologiemi. Časem navážeme i tištěnými publikacemi – mapami, letáky, pracovními listy k dětské stezce apod.

Nad projektem převzalo záštitu město Čáslav, zpracováváno je spolkem LETky, z. s., založeným přímo pro tyto účely. Projekt nemá suplovat činnost informačního centra a propagaci města v oblasti turistického ruchu, měl by ho ale vhodně doplňovat a být vyváženě zpracován pro místní i turisty lidmi, kteří mají k městu vztah a rádi otevírají ostatním oči přivřené všednodenností... a ještě raději si pak vychutnávají jejich radost ze(znovu)objeveného .

 

O autorském týmu

Autorky konceptu | ing. arch. Radka Neumanová, MgA. Nora Procházková, Mgr. MgA. Klára Fidlerová
Fotografie | doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
Grafický design projektu | MgA. Nora Procházková
Web grafika | nØra (Nora Procházková, Radka Neumanová)
Web programátor | Lukáš Dohnal, Gramonet s.r.o.
Textová redakce a jazyková korektura | Klára Fidlerová 

Architektura 1 + 2

Garantka stezky | ing. arch. Radka Neumanová
Autorský tým | ing. arch. Radka Neumanová, Mgr. Kristýna Svobodová
Odborní konzultanti | Mgr. Kristýna Svobodová, PhDr. Aleš Pospíšil
Rešerše, konzultace | Mgr. Filip Velímský Ph.D., Mgr. Lada Bartošová
Fotografie | doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
Textová redakce a jazyková korektura | Mgr. MgA. Klára Fidlerová
Audioverze | Mgr. MgA. Anna Hrnečková, MgA. Zdeněk Velen

Architektura 3

Garantka stezky | ing. arch. Radka Neumanová
Autorský tým | ing. arch. Radka Neumanová, Mgr. Kristýna Svobodová, Mgr. Filip Velímský Ph.D.
Odborní konzultanti | Mgr. Kristýna Svobodová, Mgr. Filip Velímský Ph.D.
Fotografie | doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
Textová redakce a jazyková korektura | Mgr. MgA. Klára Fidlerová
Audioverze | Mgr. MgA. Klára Fidlerová, Ing. Tomáš Fidler

Zmizelá 1

Garantka stezky | ing. arch. Radka Neumanová, Mgr. MgA. Klára Fidlerová
Autorský tým | ing. arch. Radka Neumanová, Mgr. MgA. Klára Fidlerová, MgA. Nora Procházková
Odborní konzultanti | Mgr. Kristýna Svobodová
Textová redakce a jazyková korektura | Mgr. MgA. Klára Fidlerová
Audioverze | Mgr. Jaroslav Fér, Mgr. MgA. Klára Fidlerová, Ing. Tomáš Fidler

Pověsti

Garantka a autorka stezky | Mgr. MgA. Klára Fidlerová
Rešerše, konzultace | Mgr. Filip Velímský Ph.D., ing. arch. Radka Neumanová,
Mgr. Petra Kobelová, ing. David Novák
Ilustrace | MgA. Nora Procházková
Textová redakce a jazyková korektura | Mgr. MgA. Klára Fidlerová
Audioverze | Mgr. MgA. Klára Fidlerová, Mgr. Tomáš Otava

Rodáci dětem 

Garantka stezky | Mgr. MgA. Klára Fidlerová
Autorský tým | Mgr. MgA. Klára Fidlerová
Ilustrace | MgA. Nora Procházková
Textová redakce a jazyková korektura | Mgr. MgA. Klára Fidlerová
Audioverze | Rozálie Fidlerová, Vratislav Bohuněk (Mgr. Jaroslav Fér, Ing. Tomáš Fidler, Mgr. MgA. Klára Fidlerová, Mgr. Filip Velímský PhD. – různé citace)

Realizace projektu:

Spolek LETky, z. s., Formanova 555, 286 01 Čáslav

Podporovatelé projektu (sponzoři):

Město Čáslav, dotace KPKCR
Město Čáslav, individuální dotace
Nadace Via, program Dokážeme víc
Středočeský kraj, Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Osobní poděkování autorského týmu dalším spolupracovníkům:

Michaele Dvořákové, Drahomíře Novákové, Tereze Staré, Tomáši Hnátkovi, Drahomíře Havlíčkové Duškové, Františce Tiché, Martinu Horskému, Davidu Tichému, Marku Lauermannovi, Radku Volfovi, Přemyslu Cejhonovi, Petru Horčičkovi, Miroslavu Bartkovi, Pavlu Dočekalovi, Miloslavu Kurtejovi, Martinu Jahodovi, Martinu Slaninovi, Blahoslavě Procházkové

Zvláštní poděkování:

| vedení města Čáslavi, starostovi Vlastislavu Málkovi a místostarostovi Martinu Horskému za podporu projektu
| vlastníkům, spoluvlastníkům a správcům objektů, vlastníkům archivních materiálů za poskytnutí souhlasu s publikováním archivních materiálů, pořízením aktuální fotodokumentace a podporu, jmenovitě Městskému muzeu a knihovně Čáslav, TJ Sokol Čáslav, Českobratrské církvi evangelické, Církvi československé husitské, Stavebnímu úřadu MěÚ Čáslav, Státnímu okresnímu archivu Kutná Hora, Poštovnímu muzeu, Diakonii ČCE, Jaroslavě Hofmanové za poskytnutí fotek z archivu jejího otce Jaroslava Šimůnka, Vladimíru Havlíčkovi, Filipu Velímskému, Miloslavu Kurtejovi, Marku Lauermannovi, Jiřímu Mrázkovi, Mirku Lepeškovi, Pavlu Dočekalovi za FB skupinu Památky a dějiny města Čáslavi, Tomáši Havlíčkovi, Marcele Lovětínské, Jindřichu Frajerovi a rodinám – Hubíkovi, Kynčlovi, Procházkovi, Hejnovi, Seidlovi, Zachariášovi
| spolku Formanova Čáslav za celoroční podporu ve společných aktivitách
| pamětníkům, kteří se podělili o své vzpomínky: Jiří Seidl, Jitka Maštalířová, Jaroslava Hendlová, Jaroslav Hendl, Josef Urbánek, Josef Vrbický, Jindřich Frajer, Blahoslava Anna Procházková (roz. Formanová), Jan Procházka, Štěpánka Zachariášová, Václav Zachariáš, Kamila Ženatá, Jana Andrejsková, Marie Pavlínová, Jaroslav Groh

Mediální podpora:

Informační centrum Města Čáslav

Ideový a metodický vzor:

Brněnský a Litomyšlský architektonický manuál
BAM bam.brno.cz, LAM lam.litomyšl.cz

 


 

JAK VZNIKALY LETky

Fotka ze zakládající schůze spolku. Místo konání: Staré Splavy, Máchovo jezero, rodinný penzion rodiny Formanovy. Startovní bod podrobných prohlídek města – střed města, kamenná kašna na náměstí. Z první prohlídky města – tři (čtyři?) svatí. Z první prohlídky města – záhadné dveře do... bývalého loutkového divadla. Fotka z prohlídky města... Brainstorming nad obsahem stezky. Brainstorming nad obsahem stezky – distanční verze. Další toulky městem nás zavedly i na hřbitov – hrob architekta Kozáka. Další toulky městem nás zavedly i na hřbitov – signatura sochařky Borovičkové-Podpěrové. Komunitní den s Nadací Via. Komunitní den s Nadací Via na faře u Olomouce – lokální zvláštnost, místní si pěstovali před farou svoje jiřinky, aby nemuseli pro květinovou výzdobu daleko. Závěr komunitního dne s Nadací Via – nové vyhlídky a perspektivy. Nahrávání autentických zvuků pro audioverzi textů – snímek z Nové scény Dusíkova divadla. Příprava instalace cedulek – pečlivé zaměření je základ. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – na poště. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – na poště. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – v Husově sboru. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – v Husově sboru. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – v muzeu. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – v muzeu. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – na gymnáziu. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – na gymnáziu. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – na gymnáziu. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – v sokolovně. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – v sokolovně. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – v sokolovně. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – v sokolovně. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – v divadle. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – v evangelickém kostele. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – v evangelickém kostele. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – na poliklinice. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – na poliklinice. Fotograf Tomáš Pospěch při práci – na náměstí s asistentkou přesně směřující odraz světla na bronzovou desku. Editace fotek v několika pracovních skupinách. LETky po první prezentaci projektu. Dress code oslovil veřejnost. Při procházení domácích archivů zjistila jedna členka týmu, že účast v projektu s předstihem předvídala. Pracujeme všude a na všem. A všemi deseti! No comment...